Dotace na zateplení

Dotace na zateplení

Abyste získali dotaci od státu k zateplení svého krásného rodinného domu, musíte splnit následující postup.

  1. Vyplnit formulář – potřebný formulář je možné získat na pracovištích Státního fondu životního prostředí České republiky. Tyto formuláře je také možné stáhnout z webových stránek.
  2. Pořídit technickou dokumentaci – tuto technickou dokumentaci je možné získat od projektanta, který navrhuje projektovou dokumentaci k potřebným úpravám stavby. K úpravám je nutné mít stavební povolení. Následně je nutné vyplnit Krycí list spolu s dodavatelem, projektantem, inženýrem či technikem. V krycím listu musí být uvedeny vlastnosti domu a vybraná technologie.
  3. Vybrat firmu či výrobek – s dodavatelem, který Vám provede zateplení domu musíte mít podepsanou smlouvu, v některých případech stačí objednávka a je nutné nechat si vystavit rozpočet. Je nutné si zkontrolovat, zda máte všechny potřebné údaje, které jsou požadovány státem, pro získání dotace.
  4. Osobně doručit dokumenty – majitelé, kteří žádají o dotaci na zateplení rodinných či pasivních domů, musí mít úředně potvrzenou projektovou dokumentaci, kterou mohou získat na krajském pracovišti fondu. Řádně vyplněnou žádost, spolu s občanským průkazem a potřebnými přílohami je nutno odnést osobě do banky. Jste-li vlastníkem bytového domu, je nutné veškeré dokumenty odevzdat na pobočce fondu.
  5. Projít kontrolou – pracovník v bance či na pobočce fondu překontroluje Vámi donesenou žádost, totožnost a přílohy. Zkontroluje, zda vámi vybrané výrobky a vybrané firmy jsou uvedeny v seznamu fondu. Dojde-li k tomu, že je v dokumentech něco špatně, žádost je vrácena.
  6. Následně obdržíte vyrozumění o nároku na dotaci. Podáváte-li žádost předem, do 60 dní obdržíte toto vyrozumění. Tento dokument má platnost 18 měsíců na zateplení, na pasivní domy je splatnost 24 měsíců a na ekologické vytápění půl roku. Do této doby je nutné provést opravu budovy.
  7. Dalším bodem, který je nutné pro získání dotace splnit, je provést plánovanou úpravu domu. Tuto úpravu musí provést firma, kterou jste si vybrali z uvedeného seznamu. Není možné měnit ani materiály ani technologii.
  8. Po předložení veškerých faktur a dalších dokladů fondu nebo bance je nutné podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. Je nutné také předložit oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas či protokol o zařazení do užívání. V případě, že budou všechny podmínky splněny, do 30 dnů obdržíte dotaci na účet.

Dotaci může získat každý, kdo je majitelem obytného domu a prokáže-li požadovaným způsobem, že zde žije. Tento program, ve kterém můžete získat dotaci na zateplení dobu se nazývá Zelená úsporám.

O webu

Uvažujete-li o zateplení vašeho domu, využijte příležitosti získat státní dotaci v programu Zelná úsporám. Po splnění zákonem požadovaných podmínek získáte peněžní prostředky, jež jsou určeny pouze k zateplení domu. K jiným účelům tuto dotaci není možné použít. Náš web je určen pro zájemce, kteří uvažují o zateplení svých domů. Poskytneme vám potřebné informace o vhodných materiálech a správných postupech.

Stránky webu